TARKOITUS

Hako Ollikaisen Säätiö haastaa yhteistyöhön

Säädekirjan ovat allekirjoittaneet 7. päivä elokuuta 2014 Haminalahden Metsästysseura r.y. (puheenjohtaja, kapteeni evp. Seppo Martiskainen ja sihteeri, varatuomari Pentti Kukkonen) sekä rahaston vuonna 1972 perustaneiden tahojen edustajina professori Mauri Auvinen, toimitusjohtaja Jussi Kolehmainen, päätoimittaja Reino Myöhänen ja kauppaneuvos Risto Suhonen. Säätiö on rekisteröity 20.marraskuuta 2014.

  • Säätiön toiminnan tarkoituksena on alkuperäisen luonnon säilyttämiseen tähtäävien toimintojen ja hankkeiden tukeminen sekä näihin tähtäävä tutkimus- ja tiedotustoiminta.
  • Säätiö pyrkii toimimaan vaikuttavasti ja vapaaehtoisuuden pohjalta. Keskeisenä on ongelmien tiedostaminen, suojelutoimenpiteiden määrittely, yhteistyökumppanien hakeminen, sitouttaminen ja välittömästi toimenpiteisiin ryhtyminen siten, että toimenpiteiden toteuttaminen ja seuranta kulkevat reaaliajassa tarvittavien asiantuntijatahojen ollessa mukana.
  • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen tapahtuu alan tutkimuksesta tiedottamisessa ja yhteistyötahojen sekä resurssien hakemisessa.